خدمات

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی یک روش تشخیصی است که در آن بر حسب وزن بدن، مقداری ماده حاجب (اغلب از ترکیبات یددار) به داخل سیستم عروق تزریق می گردد. این تزریق از طریق کاتتری که از شریان وارد می شود صورت می گیرد و بدین وسیله حدود گرفتگی قلب و عروق مشخص می گردد. ماده حاجب تا کمتر […]

آنژیوگرافی بیشتر بخوانید »

هولترمانیتورینگ

با توجه به اینکه یک نوار قلب معمولی فقط زمان کوتاهی از فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند، امکان تشخیص برخی آریتمی ها با نوارقلـب میسر نیست و فعالیت الکتریکی قلب باید در زمان طولانی تري )مثلا یک شبانه روز( ارزیابی شـود ، درایـن صـورت پزشـک هـولتر مانیتورینـگ درخواست می کند . هولتر مانیتورینگ

هولترمانیتورینگ بیشتر بخوانید »

نوار قلب

نوار قلب یا ECG ازجمله روش‌های فوری و ساده‌ای است، که جهت تست فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قلب بیمار مورداستفاده قرار می‌گیرد. دستگاه الکتروکاردیوگرام محصولی است که با استفاده از آن تهیه نوار قلب امکان‌پذیر می‌شود. جهت تهیه الکتروکاردیوگرام الکترودهای دستگاه ECG روی نقاط مشخصی از سینه، پاها و بازوها چسبانده می‌شود، سپس فعالیت الکتریکی

نوار قلب بیشتر بخوانید »

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی (به انگلیسی: Echocardiography) یا پژواک‌نگاری قلب که به آن “سونوگرافی قلب” یا “اکوی قلب” هم گفته می‌شود روشی غیر تهاجمی است که با استفاده از امواج صوتی، ساختمان داخلی قلب به تصویر کشیده می‌شود و در حقیقت به عنوان استاندارد تشخیص بیماری‌های قلبی تلقی می‌شود. در این روش از سونوگرافی استاندارد دو بعدی ،

اکوکاردیوگرافی بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا