خانه

دکتر آرشیا شاه محمدی

دکتر آرشیا شاه محمدی، متخصص بیماری های قلب و عروق می باشند. کلینیک های تخصصی ایشان در نارمک و میرداماد خدمات ذیل را پوشش می دهند:  ارزیابی ریسک بیماری های قلبی، پیشگیری و درمان بیماری های قلبی، آنژیوگرافی وکاتتریزاسیون، اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی،  هولترمانیتورینگ فشار خون و نوار قلب

مطالب پزشکی
پیمایش به بالا